لیست سفارشات نرم افزار ercom

در سربرگ لیست سفارشات نرم افزار ercom می توانید تمامی سفارشاتی که تاکنون ثبت کرده اید را مشاهده کنید. هر ردیف مربوط به یک سفارش می باشد .در هر ردیف اطلاعاتی مانند شماره سفارش، نام مشتری، نام پروژه یا شخص واسط، تاریخ سفارش، تاریخ تحویل و نوع سفارش درج  شده است  .

جهت جستجو بین سفارشات میتوانید از طریق لیست بازشو ، ستون اطلاعاتی که می خواهید بر اساس آن عمل جستجو بین سفارشات را انجام دهید را انتخاب کنید و سپس عبارت مورد جستجو را در کادر مقابل  آن وارد کنید.به محض وارد کردن مقدار در این قسمت عمل جستجو بین سفارشات انجام خواهد شد. در صورتی که سفارش مورد نظر یافت شود آن سفارش انتخاب و به رنگ قرمز در می آید. همچنین در صورتی که وضعیت سفارشات را به روز نگه داشته باشید از طریق فعال کردن هر وضعیت سفارش می توانید بر اساس آن وضعیت نیز عمل فیلتر کردن را نیز انجام دهید .

هنگامی که یک سفارش را انتخاب می کنید دکمه ی پایین این فرم نام مشتری آن سفارش را نشان میدهد و در صورتی که به روی این دکمه کلیک کنید فقط می توانید سفارشات مربوط به همان مشتری انتخاب شده را مشاهده نمایید. و برای برگشت به حالت اصلی همان دکمه را یک بار دیگر فشار دهید.

حذف سفارش در نرم افزار ۲۰۰۰ ercom

حذف سفارش در نرم افزار ۲۰۰۰ ercom

برای  حذف یک سفارش در نرم افزار ercom 2000 ابتدا وارد سربرگ لیست سفارش شده ، بعد از جستجو و پیدا کردن سفارش مورد نظر بروی آن سفارش دوبار کلیک کرده تا برنامه سفارش را انتخاب کند و به فرم سفارش برگردد

 


سربرگ لیست سفارش نرم افزار ercom
با انتخاب سفارش مورد نظر و دوبار کلیک بر روی ردیف آن سفارش اطلاعات آن سفارش به سربرگ فرم سفارش منتقل میشود ، اطلاعاتی مانند : کد و نام مشتری ، کد و نام و مشخصات سفارش و …  حال جهت پاک کردن این سفارش کافیست دکمه پاک کن را کلیک کنید بدین طریق میتوانید یک سفارش را از لیست سفارشات برنامه پاک کنید.