سربرگ لیست مشتریان نرم افزار ۲۰۰۰ ercom

سربرگ لیست مشتریان نرم افزار ۲۰۰۰ ercom

در قسمت لیست مشتریان نرم افزار ercom 2000  شما می توانید لیست تمامی مشتریانی که در این برنامه تعریف کرده اید را مشاهده کنید و بر اساس عنوان های مختلف جستجو کنید و یا مشتری جدید ایجاد و حذف کنید.

حذف یک مشتری :

جهت حذف کردن مشتری بدون فشار دکمه سفارش جدید  به سربرگ لیست کارت جاری رفته و مشتری مورد نظر را انتخاب  کنید و دوبار روی آن کلیک  کنید در پنجره باز شده دکمه ی پاک کن را فشار دهید. به این ترتیب مشتری مورد نظر حذف خواهد شد. دقت داشته باشید که هنگام پاک کردن مشتری مطمئن شوید پروژه ای از قبل به او نسبت داده نشده باشد. برای حرکت بین مشتریان از طریق همین پنجره از دکمه های جهتی  استفاده میکنیم و برای درج مشتری جدید میتوانیم از گزینه جدید  استفاده کنیم .(د شکل زیر)