حذف سفارش در نرم افزار ۲۰۰۰ ercom

حذف سفارش در نرم افزار ۲۰۰۰ ercom

برای  حذف یک سفارش در نرم افزار ercom 2000 ابتدا وارد سربرگ لیست سفارش شده ، بعد از جستجو و پیدا کردن سفارش مورد نظر بروی آن سفارش دوبار کلیک کرده تا برنامه سفارش را انتخاب کند و به فرم سفارش برگردد

 


سربرگ لیست سفارش نرم افزار ercom
با انتخاب سفارش مورد نظر و دوبار کلیک بر روی ردیف آن سفارش اطلاعات آن سفارش به سربرگ فرم سفارش منتقل میشود ، اطلاعاتی مانند : کد و نام مشتری ، کد و نام و مشخصات سفارش و …  حال جهت پاک کردن این سفارش کافیست دکمه پاک کن را کلیک کنید بدین طریق میتوانید یک سفارش را از لیست سفارشات برنامه پاک کنید.